Kontortid i Oslo

Hund i Fokus har konsultasjoner på dagtid i Oslo.
Bygdøy Allè 8B

Ledige timer:

  • 21. august 2020
  • 25. august 2020
  • 15. september 2020
  • 25. september 2020
  • 16. oktober 2020
  • 29. oktober 2020
  • 10. november 2020
  • 20. november 2020
  • 1. desember 2020
  • 21. desember 2020

For mer informasjon: https://hundifokus.no/problematferd/ og https://hundifokus.no/gooddog-care/

Helgen 5. og 6. desember 2020 – Introduksjon til Control Unleashed:

Et helgekurs som tar for seg fundametøvelser og mønsterøvelser i Control Unleashed konseptet.
Leslie McDevitts Control Unleashed®-program er utviklet for å hjelpe hunder med «problemer» til å lære å slappe av, fokusere og jobbe pålitelig i enten for stimulerende eller for stressende situasjoner.
Sommeren 2018 ble jeg sertifisert Control Unleashed instruktør, og har siden da hatt mine CU kurs kalt Kommunikasjon og Kontakt.
I motsetning til de vanlige kursene som går over 7 uker, er dette hurtigvarianten som går over en helg.
Du får altså ingen mulighet til å trene øvelsene hjemme i løpet av kurset, men forhåpentligvis vil det sette deg i gang til å trene videre på egen hånd.
Maks 4 deltakere med hund.og maks 4 observatører.
Deltakende hunder må takle at det er andre hunder i bur i lokalet mens de selv jobber, og de må takle å sitte i bur når andre jobber.
5. og 6. desember er det kurs i GoodDogs lokaler i Bygdøy Alle 8b i Oslo.
Pris med hund: kr. 2500,-
Pris uten hund: kr. 1000,-
Påmelding: https://hundifokus.no/kurspamelding/