Nå også i Oslo

Hund i Fokus har nå også konsultasjoner på dagtid i Oslo.
Ledige timer:

– 29. Juli 2019
– 5. august 2019
– 27. september 2019
– 11. oktober 2019
– 8. novemeber 2019
– 9. desember 2019

For mer informasjon: https://hundifokus.no/problematferd/

Sett av helgen 30.11. og 1.12. til kommunikasjon og kontakt kurs/seminar i Oslo. Mer informasjon kommer.