Sporkurs

Innføring i personspor:

Teoretisk og praktisk innføring i sporarbeid med hund.
Hundene får jobbet og kost seg med bruk av sine medfødte egenskaper – som vi setter i system slik at hunden følger det sporet vi ønsker.

Hundene lærer å følge spor lagt ut av et menneske – hvem det er varierer. De lærer å gå spor med vinkler og vi tester ut spor med gjenstander. Belønning kan være sporlegger med godbiter eller leke, eller det kan være en gjenstand som eier belønner med.

Kurs i 2020
Kongsberg, Skollenborg:
Tirsdag 19. og 26. mai samt 2. juni.

kl. 18:00 – ca. kl. 21. Kurspris: kr 2000.-

Sporline kan lånes på kurset, sele må den enkelte ha selv.

Påmelding

Faktura sendes ut og betales i forkant av kurset.

NB: Betingelser:

Eventuell avmelding må gjøres senest 7 dager før kurset. Ved avbestilling senere enn 7 dager før avtalen gis ingen refusjon. Dette gjelder også ved sykdom.

*****

Force Majeure: Ved hendelser utenfor vår kontroll, som naturkatastrofer, epedimier/pandemier på hunder eller mennesker osv, vil vi dessverre ikke kunne refundere kurs/konsultasjonskostnader.

Velkommen  :-)