Triksekurs – Kreativ Lydighet, fokus på freestyle

Kreativ Lydighet er hundesporten der kreativitet og glede står i fokus. Vi skiller mellom to grener, Freestyle og Heelwork to Music.

Freestyle er triks til musikk, der den enkelte lager sitt eget program til selvvalgt musikk. Hund og fører kan jobbe på avstand fra hverandre, nær hverandre – og står fritt til hvilke triks man ønsker å bruke i programmet.

I Heelwork er det 10 posisjoner nær førers ben, og alt skal skje innen 2 meter fra fører. Triksene brukes her i overganger mellom posisjoner og/eller til å fremheve noe i programmet.

På nybegynnerkurset legger vi vekt på innlæring av triks – litt sammensetning av øvelser og noe kreativitet til musikk.

Kurset går over 5 mandager med oppstart mandag 10. september. Kl. 18 – 20 hver gang.
Pause i høstferien.

Årets kurs i Kreativ Lydighet blir over 5 mandager fra mandag 10. september. Pris kr. 2000,-

Påmelding