Sporkurs

Innføring i personspor:

Teoretisk og praktisk innføring i sporarbeid med hund.
Hundene får jobbet og kost seg med bruk av sine medfødte egenskaper – som vi setter i system slik at hunden følger det sporet vi ønsker.

Hundene lærer å følge spor lagt ut av et menneske – hvem det er varierer. De lærer å gå spor med vinkler og vi tester ut spor med gjenstander. Belønning kan være sporlegger med godbiter eller leke, eller det kan være en gjenstand som eier belønner med.

Kurs i 2018
Kongsberg, Skollenborg:
Mandag 23. og 30. april samt madag 14. mai.
kl. 18. – 20. alle dager. Kurspris: kr 1 200.-

Sporline kan lånes på kurset, sele må den enkelte ha selv.

Påmelding

Faktura sendes ut og betales i forkant av kurs og konsultasjoner.

Velkommen  🙂